De tiltagende klimaforandringer, vi oplever i verden i dag, gør at vi som samfund må tænke i mere klimavenlige baner. Et tiltag for at skabe den grønne omstilling, vi alle ønsker, er at erstatte fossile brændsler med mere klimavenlige energikilder. Dette kan gøres ved brug af bioenergi i stedet for fossil energi. Bioenergi er en af Multi Køl & Energis kompetenceområder, og vi kan derfor udarbejde løsninger tilpasset dine behov.

Hvad er bioenergi?

Bioenergi dækker over bæredygtig biomasse og biogas, som er en del af fremtidens energisystem, idet det påvirker den globale opvarmning betydeligt mindre end de fossile brændsler. Biomasse er organisk materiale, der bliver dannet ved planters fotosyntese. Det kan eksempelvis være halm, træflis og organisk affald. Biogas er restprodukter fra blandt andet menneskers madaffald, som, når det er blevet forgasset i et biogasanlæg, fungerer som en kilde til energiproduktion.

I Danmark udgør bioenergi omkring 65% af det samlede forbrug af vedvarende energi, hvilket betyder at blandt andet restaffald fra både dyr og mennesker er med til at reducere udledningen af drivhusgasser fra fossil energi. Det vil sige, at når kraftværker og kraftvarmeværker producerer el og varme baseret på bæredygtig biomasse og biogas, påvirkes atmosfæren mindre negativt end ved energi baseret på fossile brændsler.

Fordele ved bioenergi

I samfundet er der et stigende fokus på vores klima og på vedvarende energikilder, og det er derfor vigtigt for de danske såvel som udenlandske virksomheder at tilpasse produktionen således, at man påvirker klimaet mindst muligt. I Danmark afhænger de fleste typer for vedvarende energi af sol og vind, som dermed ikke kan lagres og samtidig er afhængig af vejrforholdene for at fungere optimalt. Bioenergi er derimod en grøn energiform som ikke er afhængig af disse variabler, og er dermed en energikilde med et mere stabilt energioutput.

Bioenergi hos Multi Køl & Energi

Forædling af og energiproduktion gennem bioenergi foregår ved varmeudviklende processer, som kræver præcis og driftssikker temperaturstyring. Disse processer har vi hos Multi Køl & Energi mange års erfaring med at levere køle-/varmesystemer til, således at driftssikkerhed og energieffektivitet er på det højeste niveau.

Udover energisektoren leverer vi også løsninger hos slutbrugeren af bioenergi. I mange tilfælde er der et investeringsgrundlag for at nedbringe virksomhedens energiforbrug, både økonomisk og profileringsmæssigt gennem virksomhedens grønne profil.

For at kunne udnytte den vedvarende energi kræver processerne driftssikre køleanlæg og varmepumper. Hos Multi Køl & Energi har vi den rette mængde viden og erfaring, og vi kan derfor lave skræddersyede løsninger til netop dig og din virksomhed, uanset i hvilket omfang du ønsker at fokusere på grøn energi.

Kontakt of for yderligere information

Er du interesseret i nogle af vores løsninger, eller har du yderligere spørgsmål angående bioenergi og mulighederne herved, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 87 477 000 eller på mail multi@multikoel.dk, hvor vi står klar til at hjælpe dig. Vi er et autoriseret kølefirma med fokus på produkter og service af højeste kvalitet.