Optimering af energiforbruget i køle- og varmesystemer giver mange muligheder, når det kommer til reduktion af driftsomkostninger og miljøbelastning. Hos Multi Køl & Energi er vi eksperter i professionel energirådgivning til virksomheder og at energioptimere tekniske installationer inden for køl og opvarmning. Vi står klar til at tilbyde bæredygtige løsninger, som vil give store energibesparelser for din virksomhed, der vil være værdiskabende på både kort og lang sigt.

Det kan virke uoverskueligt at søsætte en grøn omstilling, eksempelvis i industrien, på grund af processer og produktionsudstyr med stort energiforbrug, men hos Multi Køl & Energi står vi for alle dele af omstillingen, så du ikke behøver.

Store energibesparelser

Hos Multi Køl & Energi analyserer vi den nuværende situation i din virksomhed og udarbejder et oplæg for mest mulig energibesparelse. Vi tilbyder energirådgivning til virksomheder og præsenterer en oversigt over investering, tilbagebetaling, bæredygtighed og energitilskud, så du kan få det fulde overblik over din virksomheds mulige energiforbedringer og energibesparelser.

Få en grønnere profil med energirenovering

Ved at energioptimere kan man som virksomhed både spare penge, men samtidig også gavne miljøet gennem en mindskning af virksomhedens energiforbrug. I mange tilfælde er der et fordelagtigt investeringsgrundlag for at sikre store energibesparelser for virksomheden, både økonomisk og profileringsmæssigt, gennem virksomhedens grønne profil. Med det øgede fokus, der er på den grønne omstilling, er det helt essentielt, at man som virksomhed plejer sin grønne profil. Her er et oplagt parameter energioptimeringer, da man reducerer dyrt og overflødigt energiforbrug. På den måde gavner man miljøet, men man bliver også en mere attraktiv samarbejdspartner, både når det kommer til ens kunder, men også ens leverandører.

Teknologiske landvindinger

Komponenterne til køle- og varmesystemer er i konstant udvikling, hvilket muliggør fordelagtige tilbagebetalingstider på investeringer i anlægsoptimering. Det drejer sig blandt andet om:

  • Opgradering af køleflader, hvilket muliggør en højere køletemperatur og derved lavere energitab i systemet
  • Udskiftning af ventilatorer til EC-ventilatorer som kan kapacitetsreguleres
  • Etablering eller udvidelse af frikøling. Moderne frikølere kan operere med en lavere ΔT, hvilket muliggør en længere anvendelsesperiode om foråret/efteråret
  • Opgradering af kompressorteknologi og kapacitetsregulering
  • Optimering af styring som selvstændig enhed eller som del af CTS-system

Kompetente totalløsninger

Hos Multi Køl & Energi har vi køle- og varmetekniske eksperter samt et hold af kvalificerede køleteknikere, der tilsammen står klar til at skræddersy den bedste energibesparende løsning for jer. Gennem analyse, måling og beregning af energiforbruget opnås et detaljeret beslutningsgrundlag, hvorfra kunden kan vælge den foretrukne handlingsplan. Uanset omfang tilbyder vi en komplet pakke med energirådgivning til virksomheder inklusiv montage, lovpligtige eftersyn og vedligeholdelse. Derved sikres den bedste optimering af energiforbruget for kunden uden at gå på kompromis med driftssikkerheden. Vi står klar med kompetent rådgivning om energioptimering i dag.