Fiskeopdræt og farming kræver præcis styring af vandtemperaturen for at driftssikkerhed, bæredygtighed og optimalt udbytte opretholdes. Med Multi Køl & Energis mange års erfaring inde for fiskeopdræt over hele verden, sikres den optimale drift af energianlægget uanset hvilke udfordringer, det står over for.

Landbaseret fiskeopdræt

Med et landbaseret fiskeopdræt opnås et lukket kredsløb, hvori mange af de parametre, som udgør en risiko for havbrugs udbytte og driftssikkerhed, bortskaffes. Ved at have sit fiskeopdræt i et lukket miljø fjernes risikoen for sygdomme, som i havbrug giver fiskene dårlige levevilkår og i værste tilfælde dræber flere millioner fisk ad gangen. Derved fjernes desuden nødvendigheden for at anvende antibiotika, som i havbrug påvirker det omkringliggende havmiljø negativt i adskillige sømils omkreds. Og med et spildevandsrensningssystem mindskes fiskeopdrættets miljøpåvirkning markant.

Energioptimering og bæredygtighed

Ved at temperaturregulere tankene kan fiskenes vækstforhold optimeres i en grad, der er umulig at opnå i havbrug. Ved at opretholde den optimale væksttemperatur for fiskene gennem hele vækstforløbet nedskæres opholdstiden for fiskene, og derved de omkostninger som er forbundet med opdrættet. Med det rette energianlæg kan en stor del af den tilførte varmeenergi til fiskebassinerne genvindes, hvilket yderligere nedskærer omkostninger og miljøaftryk.

At bidrage til energioptimering inden for køleanlæg og varmepumper til fiskeopdræt er en proces, som Multi Køl & Energi er stolte af at være en del af. Landbaseret fiskeopdræt er fremtiden inden for industrien med en uovertruffen driftssikkerhed, kontrollerbare parametre som sikrer det mest effektive udbytte, og en minimal miljøpåvirkning for havmiljøet og klimaet. Og lige præcis dette tilbyder Multi Køl & Energi.

Lad os hjælpe jer på vej mod fremtidens fiskeopdræt

Er du og din virksomhed interesseret i at være med til at gå forrest mod en mere bæredygtig fremtid for industrien? Kontakt os til en uforpligtende samtale på tlf: +45 87 477 000 eller e-mail: multi@multikoel.dk. Vi tilbyder alt fra rådgivning, projektering og komponentleverance til montage og eftersyn af energianlæg. Vores hold af kompetente medarbejdere glæder sig til at hjælpe jer på vej mod en bæredygtig fremtid.