Multi Køl & Energi og Verdo indgår samarbejde om fremtidens varmepumper

27. oktober 2020 Multikoel

Multi Køl & Energi og Verdo indgår samarbejde om fremtidens varmepumper

Et strategisk samarbejde mellem Multi Køl & Energi og Verdo gearer virksomhederne til et stigende og mere komplekst marked for varmepumper i forsyninger og industri.

Multi Køl & Energi bidrager med ekspertise i etablering af varmepumper, mens Verdo bidrager som systemintegrator.

Samarbejdet betyder, at Multi Køl & Energi og Verdo byder sammen i større projekter med fælles projektering, etablering og risikostyring.

Elektrificering af energiproduktion er en af de vigtigste indsatser i energibranchens bidrag til den grønne omstilling og målet om at nå 70% reduktion af CO2 i 2030.

Industrielle varmepumper spiller en vigtig rolle for den indsats, da det er en teknologi, som bidrager til CO2-reduktionen, og gennem de seneste år har både forsyninger og industri taget varmepumperne til sig.

For at understøtte udviklingen har Multi Køl & Energi og Verdo indgået en strategisk samarbejdsaftale, som giver bedre muligheder for at udvikle den rigtige løsning til industri og forsyninger i efterspørgslen på industrielle varmepumper i fremtiden.

”Vi har gode erfaringer med at arbejde sammen om et 10 MW varmepumpeanlæg til FFV Varme i Faaborg. Da vi kigger ind i et marked med vækst, er vi enige om, at både kunderne og vi får den bedste løsning, hvis vi arbejder sammen fra begyndelsen af et projekt. Med samarbejdet med Verdo får vi også mulighed for at byde på større projekter, end vi har i dag,” siger Bent Møller, CEO i Multi Køl & Energi.

Varmepumpeløsninger baseret på nyeste teknologi

Et varmepumpeanlæg erstatter typisk fossile brændselsanlæg såsom gaskedler i forsyningerne for at reducere CO2 og udnytte grøn strøm som brændsel. En varmepumpe kan dog ikke stå alene, hvorfor der er et behov for at integrere varmepumpen i eksisterende anlæg som typisk er en kombination af sol, el- og biomassekedler.

Mens Multi Køl & Energi har stor erfaring med at etablere varmepumper, har Verdo erfaringer med at integrere den rigtige løsning til det aktuelle anlæg, så anlægget kan producere den billigste og grønneste varme til forbrugerne.

”Gennem samarbejdet med Multi Køl & Energi får vi mulighed for at projektere og tilbyde forskellige tekniske løsninger, det vil sige flere fabrikater af kompressorer og forskellige typer kølemidler. Sammen får vi endnu bedre mulighed for at udvikle og integrere kundetilpassede varmepumpeløsninger baseret på nyeste teknologi,” siger Henrik Bøgh Nielsen, divisionsdirektør med ansvar for energianlæg i Verdo.

”Vi vil gerne have en endnu stærkere position i markedet for grøn energi. Vi har hidtil leveret varmepumper fra 1 MW til 10 MW og ønsker større spændvidde i vores løsninger. Kunderne har vidt forskellige behov, og derfor er det vigtigt for os, at vi kan tilbyde en løsning, som matcher den enkelte kundes behov. Når vi rykker tættere sammen, håber vi, at vi kan skabe dels økonomisk attraktive løsninger, dels unikke løsninger for det enkelte anlæg, så kunden får mest for pengene.

 

Fakta

El-varmepumper giver mulighed for at udnytte energikilder, som luft, havvand, fjordvand og spildevand, til varmeproduktion. Der anvendes naturlige kølemidler som ammoniak, propan og CO2 til at overføre energien fra energikilderne til varme.

Multi Køl & Energi er en landsdækkende kølevirksomhed med hovedsæde i Brabrand ved Aarhus.

Verdo er en selvejende, forbrugerstyret energikoncern med hovedsæde i Randers. Siden 1906 har Verdo beskæftiget sig med el, vand og varme, men har også kommercielle forretningsområder som udvikling, etablering og service af grønne energianlæg, handel med bæredygtige biobrændsler samt drift og vedligehold af teknisk infrastruktur.

Læs mere om Verdo her