Udnyttelse af overskudsvarme
til gulvopvarmning

Oplagt mulighed at anvende den bortledte
varme fra serverrummet til rumopvarmning.

Herved opnås en mindre CO2 udledning ved at spildvarmen udnyttes.

Energieffektiv varmgas-afrimning i frostgrader

Hos en af Multi Energis kunder, er der installeret et serverrum, som konstant har brug for 150 kW køleeffekt, for at serverne ikke overopheder. Kunden har store arealer med kontorer som er opvarmet med gulvvarme, og derfor var det en oplagt mulighed at anvende den bortledte varme fra serverrummet til rumopvarmning. Herved opnås en mindre COudledning ved at spildvarmen udnyttes. Der blev valgt et anlæg med R290 som kølemiddel. Valget blev truffet på baggrund af, at det er et miljøvenligt kølemiddel, som samtidig har en god driftsøkonomi selvom der laves 55°C varmt vand.

Det faktum, at der både leveres køl og varme, for denne samme mængde elektriske energi, har det resulteret i en COP-faktor på > 7, når der leveres varme.

Det installerede anlæg har en køleydelse på 150 kW, og der kan konstant hentes 210 kW varme på anlægget, ved en fremløbstemperatur på 55°C. R290 er samtidig med sin GWP=3, et miljøvenligt kølemiddel. Anlægget har bidraget med en årlig fjernvarmebesparelse på 950.000 kWh, hvilket giver en simpel tilbagebetalingstid på det samlede anlæg på 1,6 år.

  • Share: