Varmepumpe giver grøn varme
til borgerne i Faaborg
og en samlet energibesparelse på 23%

FFV Varme i Faaborg sikrer
grøn varme til byens borgere

FFV Varme har fået en ny varmepumpeløsning, som erstatter de gamle gaskedler.
Det giver byens borgere billigere varmepriser – og så er varmen ovenikøbet grøn.

En besparelse på 23%

I 2019 bortfaldt grundbeløbet og hermed et tilskud på 10 millioner kroner årligt til FFV Varme. Det gav voldsomme prisstigninger kundernes varmeregning.

Da FFV Varme naturligvis ønsker at levere den billigst mulige varme til kunderne, var det nødvendigt med en ny løsning.

Flere scenarier blev vurderet med det mål at nedbringe varmeprisen mest muligt og samtidig finde en miljørigtig og fremtidssikret løsning. Valget faldt på et varmepumpeanlæg i kombination med en gaskedel.

Anlægget består af en 10,5 MW varmepumpe, der gør det muligt at udnytte grønne energikilder som vindmøllestrøm og luft til varmeproduktionen. Og da op mod 90% af varmen til de 2.200 kunder leveres af varmepumpen, er varmen i Faaborg Kommune blevet grønnere

Fakta om energianlægget

 • Leverer 90% af varmen til 2.200 borgere i Faaborg  
 • 10,5 MW ammoniak varmepumpeanlæg  
 • 10 kompressorer 
 • 32 fordampere med hver 10 blæsere 
 • 20 MW gaskedel 
 • Netudpumpnings- og vandbehandlingsanlæg  
 • SRO- og styringsintegration 
 • Ny bygning på 350m2

Projektets milepæle

 • Projektet startede i februar 2020  
 • Anlægget idriftsat primo december 2020 
 • Projektet blev afleveret 1. marts 2021

Faaborg-Midtfyn Kommune
arbejder aktivt med FN’s 17 Verdensmål

Elektrificering af energinettet spiller en vigtig rolle i målet om opnåelse af en 70% reduktion af CO2 i 2030.

Resultat af nyt samarbejde

Varmepumpen i Faaborg er resultatet af et nyt samarbejde mellem energikoncernen Verdo og kølevirksomheden Multi Køl & Energi.

Multi Køl & Energi har stor viden og erfaring med at dimensionere og bygge varmepumper og køleanlæg, og Verdo med at integrere den rigtige løsning til det aktuelle anlæg.

”At styre og drive et varmepumpeanlæg som i Faaborg er kompliceret, fordi kunderne 100% styrer aftaget. Derfor skal anlægget reagere hurtigt for at tilpasse sig til de udsving, der er på forbrugernettet. Ved at samle vores kompetencer udviklede vi en styringsløsning, der kombinerer optimal afrimning med et stort reguleringsområde”
Mark Møller Lange, Projektleder i Verdo.

Kamp mod tiden

Allerede fra start var projektet underlagt en stram tidsplan. For det første ønskede FFV Varme hurtigst muligt at sænke varmepriserne efter, at grundbeløbet forsvandt.

Samtidig havde værket mulighed for at få et millionbeløb ved at sælge en række energibesparelser, hvis projektet blev realiseret inden udgangen af 2020.  

 ”Projektet havde en utrolig stram tidsplan, så det var et intenst forløb. Et anlæg af den her størrelse er ikke en standardvare, man hiver ned fra hylden, så der skulle træffes mange hurtige beslutninger undervejs. Men ved fælles hjælp og indsats nåede vi det”
Michael Koue Rasmussen, Projektchef hos FFV Varme.