Vi burde egentlig hedde Multi Service!

Lovpligtigt eftersyn

Multi Køl og Energi holder dig opdateret

Som medlem af Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening holder vi os hos Multi Køl opdaterede på nye anbefalinger, tiltag og regler inden for branchen, og vil naturligvis bestræbe os på at videreformidle eventuelle konsekvenser for vores kunder så hurtigt og effektivt som muligt. Et af de seneste tiltag er, at alle køle- frost- og varmepumpeanlæg på mere end 1 kg kølemiddel, uanset arten af kølemiddel, skal ifølge loven have et årligt eftersyn. Loven foreskriver at eftersynet og eventuel service og vedligeholdelse skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype. Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et anerkendt/autoriseret kølefirma. Som kunde hos Multi Køl sørger vi automatisk for at varsle et kommende eftersyn, samt at forestå serviceudførelsen og eventuel udbedrelse.

Du kan få mere information på dette link:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31045

Opnå fordele med en finansieret løsning

Multi Køl og Energi tilbyder finansiering af nye køleanlæg.

Når du vælger en finansieret løsning fra Multi Køl opnår du som kunde store fordele.

• Fuld fiansieret anlægsudgift.
• Kendte faste omkostninger på driften af anlæg.
• Serviceudkald og lovpligtigt eftersyn inkluderet i den samlede ydelse.
• Garanti på anlæg i hele finansieringsperioden.

Ring til os for en uforpligtende snak omkring finansierede løsninger.

Vi er klar med rådgivning om dine muligheder.

10 gode råd!

 • Særlig autorisation
  Personer, der opstiller, monterer og igangsætter almindelige køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 1 kg kølemiddel, skal som minimum have en særlig autorisation.

 • ISO9001 certificeret ved opstilling
  Firmaer, der opstiller, monterer og igangsætter køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 2,5 kg kølemiddel skal være ISO9001 certificeret og teknikeren, der udfører arbejdet, skal være certificeret køletekniker.

 • Lovpligtige periodiske eftersyn
  Alle køleanlæg og varmepumper med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal have et lovpligtigt eftersyn mindst to gange om året. Alle køleanlæg og varempumper med mere end 3 kg af de mest anvendte kølemidler skal have udført mindst en lækagekontrol om året.

 • Særlig autorisation ved eftersyn
  Personer, der foretager eftersyn, reparation, vedligeholdelse eller nedlukning (herunder tømning) af køle-/luftkonditionering-/varmepumpeudstyr, der indeholde de mest almindelige kølemidler, skal som minimum have en særlig autorisation.

 • ISO9001 certificeret ved eftersyn
  Firmaer, der foretager eftersyn af køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 2,5 kg kølemiddel skal være ISO9001 certificeret og teknikeren, der udfører arbejdet, skal være certificeret køletekniker.
 • Dokumentation af lovpligtigt eftersyn
  Det er ejeren af et anlæg, der skal kunne dokumentere, at der har været foretaget et lovpligtigt eftersyn.

 • Dokumentation ved anlæg
  Dokumentationen for lovpligtige eftersyn skal befinde sig ved anlægget.

 • Autorisationer og registrering
  KMO, Kølebranchens Miljøordning, er udpeget af Miljøstyrelsen til at varetage autorisationer og registreringer, som gør det muligt at kontrollere en autoriseret person eller virksomheds status i forhold til HFC kølemidler – se www.kmo.dk.

 • Ukyndig anvendelse
  De fleste kølemidler kan ved uhensigtsmæssig eller ukyndig anvendelse forårsage skader på ozonlaget og/eller forøge drivhuseffekten. Det kan endvidere føre til nedsat virkningsgrad eller større energiforbrug. Også derfor skal køle-/luftkonditionerings./varmepumpeudstyr installeres og serviceres af korrekt uddannet personale og godkendte virksomheder.

 • AKB samlet de godkendte virksomheder
  AKB, Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, er en landsdækkende brancheforening, der samler branchens godkendte virksomheder. Ved henvendelse til AKB kan du altid få oplyst gældende regelsæt og godkendte firmaer, der giver dig branchens bedste betingelser. Multikøl er naturligvis medlem af AKB.

Vi er stærke på Rådgivning og Service

Vi efterlader aldrig en kunde, men følger opgaverne til dørs med rådgivning og service.
Vores bredde og mangeårige erfaring gør, at vi altid kan tilfredsstille kundernes behov.